Senaste nytt:

Håkan Samuelsson bekräftad huvudtalare på HUB2018 Läs mer här >>

VÄLKOMMEN TILL HUB2018 13 NOVEMBER!

En av Nordens största energikonferenser fyller återigen The Steam Hotel med 450 deltagare från mer än 100 olika företag och ett 10-tal länder. Fram till 20 september erbjuds ett begränsat antal deltagarplatser till EARLY-BIRD pris!

Om HUB2018

Konferensen arrangeras av ECC, Energy Competence Center i samarbete med bland annat ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Westinghouse Electric Sweden, Mälardalens högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland, Jobba i Västerås och Kokpunkten Energy arena.

Spe­ci­ellt in­bjud­na ledare och beslutsfattare de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem och det ledarskap som behövs i vår tid. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från hela energibranschens ekosystem, både nationellt och internationellt. Am­bi­tio­nen är att fortsätta ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan företag och myndigheter, organisationer och akademi. Talarlistan fylls på fram till konferensen.

EARLY-BIRD: Fram till 20 september erbjuds reducerat pris från 1 895 kr exkl. moms. Ord. pris från 2 195 kr exkl. moms.

Konferensen hålls på svenska och simultantolkas till engelska.  Konferensen hålls i nybyggda Steam hotel, Ångkraftsvägen 14, i Västerås.

Ackreditering, monteryta och kontakt
Rasmus Palazzi
rasmus.palazzi@eccsweden.se
076-835 98 00

Program

A strong commitment to electrify. När vår omvärld går mot ett ökat elbehov med utbyggd laddinfrastruktur, akut behov av ökad andel fossilfri el och en medelklass i många fler länder som också vill ha kylskåp och välfärd – så ökar också behovet av strategiska satsningar för det hållbara energisystemet. Årets HUB-konferens samlar hela energibranschens ekosystem till framtidssamtal. Tillsammans kan vi skapa den långsiktiga hållbarheten, både här hemma och långt borta. Utifrån en stark överlåtelse att verka för global energiomställning delar internationella gäster, tillsammans med det svenska energiledarskapet, med sig av lärdomar, utmaningar och trender på väg mot en mer säker och globalt fossilfri el- och energiproduktion.

Välkommen till HUB2018 den 13 november i Västerås!

 • cBULpZEZ_400x400

  Håkan Samuelsson

  VD, Volvo Cars

  "Volvo Cars continues to find solutions to the disruptions being posed around electrification, connectivity, mobility services and autonomous driving (AD). On electrification, our strategy is that all new Volvo cars launched from 2019 will be hybrids or all electric. This clear move towards electrification also underlines our commitment to low carbon mobility."

 • Screen Shot 2018-06-11 at 11.39.59

  Ulla Sandborgh

  Generaldirektör, Svenska kraftnät

  "The power system is in a phase characterised by rapid and comprehensive changes. An increasing share of weather-dependent, renewable electricity generation, distributed generation and rapid changes in consumption patterns entail entirely new requirements that the power system must be able to meet. Over the next ten years, major investments and major redevelopments will be required. It's not just about new wiring but about better measurement and control, increased digitalization and more efficient trading."

 • Yurii Nedashkovskiy

  Yuriy Nedashkovsky

  President of SE "NNEGC Energoatom"

  "An urgent issue for all countries without exception is the search for clean, safe and efficient energy sources. Nuclear energy, as one of such sources, in recent decades has faced a number of problems, on the decision of which depends how the world energy industry will develop in the future. Energoatom, as one of the largest electricity producers in the world, also takes an active part in solving these problems in order to achieve the maximum level of safety, environmental friendliness and the efficiency of its own production. That’s why discussing the strategy forward is important for us"

 • Jenny Larsson

  Jenny Larsson

  Local sales and Marketing Manager, ABB Power grids division Sverige

  ”Innovations are driving progress for utilities, industries, transportation and infrastructure. This helps creating a safer, greener, more productive and efficient world. Let’s contribute even more by collaborating at HUB2018!”

 • Robert_Andrén

  Robert Andrén

  Generaldirektör, Energimyndigheten

  ”Kreativa innovationer, utmanande forskning, stabila styrmedel och investeringar är tillsammans nyckeln till att nå ett långsiktigt hållbart energisystem. HUB 2018 är en viktig plattform för oss att inspirera och beskriva våra strategier – men också för att själva bli inspirerade.”

 • 9aac83fcc4633e86_800x800ar

  Anna Höjer

  Nordenchef, Bombardier

 • OJ_press1

  Olle Johansson

  VD, Power Circle

  "Vi står inför en enorm omställning både inom energi- och transportsektorerna, som jag tror många underskattar. Men tekniken utvecklas snabbt och med den kommer också fantastiska möjligheter. Flexibilitet, lokal lagring och produktion av el och inte minst en långtgående elektrifiering av transportsektorn och tung industri – framtiden är elektrisk. Vi ses på HUB2018!"

 • Westinghouse 15-070, Aziz Dag
Acting Vice President, Product Management at Westinghouse Electric Company, Västerås

  Aziz Dag

  VD, Westinghouse Electric Sweden

  "Världen behöver alla koldioxidfria lösningar för att tillfredsställa våra växande energibehov. Jag tror att vi stöttar samhällets utveckling bäst genom att kombinera både förnybar energi och kärnkraft - och ser fram emot att diskutera detta med dig på HUB2018"

 • Abb personal 2013-08-27.
Foto : Jonas Bilberg

  Johan Söderström

  vd, ABB Sverige

  "With our customers, partners and diverse teams, ABB wants to deliver front-end products and solutions to enable the transition towards the new energy landscape and a fossil free society. Innovation with focus on digitalization and artificial intelligence is key to develop a greener, smarter and stronger grid. Let´s use HUB2018 to continue the important discussion together about the future grid."

 • Maria Suner Fleming

  Maria Sunér Fleming

  Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö - Svenskt Näringsliv

 • Anton Steen

  Anton Steen

  Politisk samordare, Energiföretagen

  ”Leveranssäkerheten har på kort tid seglat upp som en av de viktigaste energifrågorna. Leveranssäkerheten utmanas från två håll. Klimatförändringarna gör att sårbarheten i energisystemet ökar och samtidigt står vi inför en utfasning av delar av kärnkraften och kraftvärmen. Diskussionerna om hur vi ska lösa detta på bästa sätt behöver starta nu.”

 • Elisif Elvinsdotter-for HUB2018

  Elisif Elvinsdotter

  Moderator

  "Energy is one of the most important issues of today. How much we use, how it´s produced and how to create a lot of sustainable energy. We need innovation, creation and cooperation between different sectors - sharing of new ideas and unexpected collaborations. Looking forward to discussing this at HUB2018. As the moderator I will strive for clarity and understanding, but mostly to find good solutions to our problems." (Foto: Linda Broström)