Senaste nytt:

Håkan Samuelsson bekräftad huvudtalare på HUB2018 Läs mer här >>

VÄLKOMMEN TILL HUB2018 13 NOVEMBER!

En av Nordens största energikonferenser fyller återigen The Steam Hotel med 450 deltagare från mer än 100 olika företag och ett 10-tal länder. Fram till 1 september erbjuds ett begränsat antal deltagarplatser till EARLY-BIRD pris!

Om HUB2018

Konferensen arrangeras av ECC, Energy Competence Center i samarbete med bland annat ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Westinghouse Electric Sweden, Mälardalens högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland, Jobba i Västerås och Kokpunkten Energy arena.

Spe­ci­ellt in­bjud­na ledare och beslutsfattare de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem och det ledarskap som behövs i vår tid. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från hela energibranschens ekosystem, både nationellt och internationellt. Am­bi­tio­nen är att fortsätta ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan företag och myndigheter, organisationer och akademi. Talarlistan fylls på fram till konferensen.

EARLY-BIRD: Fram till 1 september erbjuds reducerat pris från 1 895 kr exkl. moms. Ord. pris från 2 195 kr exkl. moms.

Konferensen hålls på svenska och simultantolkas till engelska.  Konferensen hålls i nybyggda Steam hotel, Ångkraftsvägen 14, i Västerås.

Ackreditering, monteryta och kontakt
Rasmus Palazzi, rasmus.palazzi@eccsweden.se, 076-835 98 00

Program

A strong commitment to electrify. När vår omvärld går mot ett ökat elbehov med utbyggd laddinfrastruktur, akut behov av ökad andel fossilfri el och en medelklass i många fler länder som också vill ha kylskåp och välfärd – så ökar också behovet av strategiska satsningar för det hållbara energisystemet. Årets HUB-konferens samlar hela energibranschens ekosystem till framtidssamtal. Tillsammans kan vi skapa den långsiktiga hållbarheten, både här hemma och långt borta. Utifrån en stark överlåtelse att verka för global energiomställning delar internationella gäster, tillsammans med det svenska energiledarskapet, med sig av lärdomar, utmaningar och trender på väg mot en mer säker och globalt fossilfri el- och energiproduktion.

Välkommen till HUB2018 den 13 november i Västerås!

 • cBULpZEZ_400x400

  Håkan Samuelsson

  VD, Volvo Cars

  "Volvo Cars continues to find solutions to the disruptions being posed around electrification, connectivity, mobility services and autonomous driving (AD). On electrification, our strategy is that all new Volvo cars launched from 2019 will be hybrids or all electric. This clear move towards electrification also underlines our commitment to low carbon mobility."

 • Screen Shot 2018-06-11 at 11.39.59

  Ulla Sandborgh

  Generaldirektör, Svenska kraftnät

  "The power system is in a phase characterised by rapid and comprehensive changes. An increasing share of weather-dependent, renewable electricity generation, distributed generation and rapid changes in consumption patterns entail entirely new requirements that the power system must be able to meet. Over the next ten years, major investments and major redevelopments will be required. It's not just about new wiring but about better measurement and control, increased digitalization and more efficient trading."

 • 9aac83fcc4633e86_800x800ar

  Anna Höjer

  Nordenchef, Bombardier

 • Abb personal 2013-08-27.
Foto : Jonas Bilberg

  Johan Söderström

  vd, ABB Sverige

  "With our customers, partners and diverse teams, ABB wants to deliver front-end products and solutions to enable the transition towards the new energy landscape and a fossil free society. Innovation with focus on digitalization and artificial intelligence is key to develop a greener, smarter and stronger grid. Let´s use HUB2018 to continue the important discussion together about the future grid."

 • OJ_press1

  Olle Johansson

  VD, Power Circle

  "Vi står inför en enorm omställning både inom energi- och transportsektorerna, som jag tror många underskattar. Men tekniken utvecklas snabbt och med den kommer också fantastiska möjligheter. Flexibilitet, lokal lagring och produktion av el och inte minst en långtgående elektrifiering av transportsektorn och tung industri – framtiden är elektrisk. Vi ses på HUB2018!"

 • D6En0XY1_400x400 (1)

  Emily Svärd

  Moderator

  "The world is changing fast and the demand for sustainable energy is increasing. Sweden is in the forefront when it comes to renewable energy thanks to cutting-edge technology. These are issues that are very close to my heart, not only for the future of Sweden but for the entire world. I am very excited to guide you through this day and are looking forward to interesting conversations about the future of the power market."